Adatkezelési tájékoztató

A regisztráció során olyan adatokat adsz meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

A Biolinonline Kft. a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át.

Kivételt képez ez alól valamennyi alvállalkozó, akik a szerződés teljesítésekor a Biolinonline Kft-vel együttműködésben állnak, ebben az esetben a birtokukba kerülő adatokat tovább adni nem jogosultak.

A személyes adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Hírlevelet csak az erre a szolgáltatásra feliratkozott érdeklődőknek küldünk ki. Hírlevélről történő leiratkozás esetén az erre vonatkozó adatokat töröljük a nyilvántartásból.

Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2011. évi CXII. törvény törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik.